Trương , T. P. T., Lê , V. P., Nguyễn , Q. T. D., Lê , Q. K., Huỳnh , P. H. và Võ , T. T. H. (2022) “VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH MẠCH MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP TẮC ĐỘNG MẠCH NỘI SỌ Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ DO THIẾU MÁU NÃO CẤP”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 35-40. doi: 10.55046/vjrnm.39.192.2020.