Lê , V. T., Nguyễn , T. H., Nguyễn , T. P., Nguyễn , C. T. và Phạm , M. T. (2022) “GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC VI VÔI HÓA NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN X QUANG TUYẾN VÚ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 54-60. doi: 10.55046/vjrnm.39.204.2020.