Trần T. Q., Trịnh , H. C., Lê , V. K. và Vũ , Đăng L. (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY ĐỂ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP PARTO”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 61-67. doi: 10.55046/vjrnm.39.207.2020.