Dương , H. L., Nguyễn , T. H., Nguyễn , C. T. và Phạm , M. T. (2022) “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN TUYỆT ĐỐI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ NANG TUYẾN VÚ LÀNH TÍNH”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 76-80. doi: 10.55046/vjrnm.39.212.2020.