Trần . Đức H., Phạm . M. T., Vũ . Đăng L. và Trịnh . H. C. (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NÚT MẠCH NGOÀI GAN CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (39), tr 87-96. doi: 10.55046/vjrnm.39.213.2020.