Nguyễn , P. B. Q., Nguyễn , Q. T. và Nguyễn , Đắc H. Ân (2022) “CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (47), tr 71-82. doi: 10.55046/vjrnm.47.543.2022.