Nguyễn, T. L., Võ, V. K., Trần, T. P. và Huỳnh Nguyễn, T. N. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN KẾT QUẢ XẠ HÌNH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIB – IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020 – 2021”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), tr 46-51. doi: 10.55046/vjrnm.50.615.2023.