Khiêm, . P. D. ., Minh, N. V. . và Bình, . N. T. . (2022) “ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA XẠ HÌNH XƯƠNG BA PHA VỚI MÁY SPECT/CT TRONG THEO DÕI BỆNH NHÂN SAU THAY KHỚP NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (45), tr 38-46. doi: 10.55046/vjrnm.45.70.2021.