Hoàn, Đăng T., Phạm , . H. Đức và Đinh, T. T. (2023) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), tr 23-28. doi: 10.55046/vjrnm.50.718.2023.