Nguyễn, V. N., Nguyễn, T. C. T. và Trần, V. S. (2023) “TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), tr 52-60. doi: 10.55046/vjrnm.50.739.2023.