Thị Lan Phương, P., Gia Du, H. và Minh Thông, P. . (2023) “Vai trò của X-quang thường quy trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), tr 29-36. doi: 10.55046/vjrnm.50.740.2023.