Duong, M. tuyên, Nguyễn, . H. H. và Bùi , T. L. (2023) “Đánh giá đặc điểm hình ảnh siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị. ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), tr 37-45. doi: 10.55046/vjrnm.50.746.2023.