Duong, M. tuyên, Nguyễn, . H. H. và Hoàng, . Q. L. (2023) “ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH DI CĂN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (50), tr 70-78. doi: 10.55046/vjrnm.50.747.2023.