Lâm , T. N., Dương , T. P. T. và Phạm , T. H. (2023) “KHẢO SÁT VỊ TRÍ LỖ THÔNG XOANG BƯỚM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 54-61. doi: 10.55046/vjrnm.51.923.2023.