Nguyễn , . V. H. và La, V. T. (2023) “SARCOMA MẠCH MÁU NGUYÊN PHÁT TẠI GAN: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 70-77. doi: 10.55046/vjrnm.51.926.2023.