Nguyễn , T. N., Nguyễn , T. T., Trần , B. K., Nguyễn , V. S. và Lê, . X. C. (2023) “UNG THƯ PHỔI DI CĂN ĐẠI TRÀNG: BÁO CÁO CA BỆNH VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (51), tr 78-83. Available at: https://vjrnm.edu.vn/index.php/vjrnm/article/view/928 (Truy cập: 25Tháng Chín2023).