Nguyễn, V. T., Chu, V. T. và Phạm, V. T. (2024) “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 40-45. doi: 10.55046/vjrnm.54.939.2024.