Lê, M. T., Lê , N. T. và Lê , X. N. (2024) “ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (54), tr 46-51. doi: 10.55046/vjrnm.54.941.2024.