Nguyễn , T. M. T., Nguyễn , T. T. L. và Phạm , V. M. P. (2023) “TƯƠNG QUAN GIỮA ĐƠN VỊ HOUNSFIELD Ở CỘT SỐNG THẮT LƯNG VÀ MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐO BẰNG DEXA Ở NGƯỜI VIỆT NAM ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 19-24. doi: 10.55046/vjrnm.52.959.2023.