Trần , T. Đông (2023) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT VÉT HẠCH TÁI PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HOÁ SAU ĐIỀU TRỊ 131I TẠI VIỆN Y HỌC PHÓNG XẠ VÀ U BƯỚU QUÂN ĐỘI ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 32-38. doi: 10.55046/vjrnm.52.962.2023.