Trần, T. T. T., Trần, Đăng K., Nguyễn , N. T. và Vũ , . Đăng L. (2023) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TOÀN THÂN TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN IV ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 39-46. doi: 10.55046/vjrnm.52.963.2023.