Trần , V. T. G., Nguyễn , C. H., Trần, T. P. và Trương , H. Q. (2023) “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 76-85. doi: 10.55046/vjrnm.52.967.2023.