Chu , V. T. và Phạm, . V. T. (2023) “ĐẶC ĐIỂM TẬP TRUNG 18FDG CỦA TỔN THƯƠNG U, HẠCH TRÊN PET/CT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ CÓ CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT TRIỆT CĂN TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI ”, Tạp chí Điện quang & Y học hạt nhân Việt Nam, (52), tr 86-91. doi: 10.55046/vjrnm.52.970.2023.