[1]
T. M. N. Võ, “Bước đầu khảo sát vai trò cộng hưởng từ cột sống thắt lưng tư thế đứng ở bệnh nhân đau thắt lưng”, vjrnm, số p.h 54, tr 4-12, tháng 3 2024.