[1]
T. N. Đỗ, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐIỂM BÁM GÂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP”, vjrnm, số p.h 54, tr 18-23, tháng 3 2024.