[1]
L. D. Thiều, T. Đức Võ, Q. T. D. Nguyễn, D. M. H. Lê, và P. H. Huỳnh, “GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN”, vjrnm, số p.h 54, tr 13-17, tháng 3 2024.