[1]
. N. H. Phạm, “BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ CỘT SỐNG THẮT LƯNG TƯ THẾ ĐỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG ”, vjrnm, số p.h 54, tr 4-12, tháng 3 2024.