[1]
Đại H. L. Nguyễn, . H. T. T. Nguyễn, và T. T. Nguyễn, “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG CẮT LỚP VI TÍNH ”, vjrnm, số p.h 54, tr 32-39, tháng 3 2024.