[1]
G. K. Đinh, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA LỖ LIÊN HỢP DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH”, vjrnm, số p.h 47, tr 4-10, tháng 6 2022.