[1]
TS.BS. Cung Văn Công, “Sarcoma cơ vân di căn phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh”, vjrnm, số p.h 47, tr 57-64, tháng 6 2022.