[1]
T. H. Nguyễn, T. H. Nguyễn, và M. T. Phạm, “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG”, vjrnm, số p.h 39, tr 4-10, tháng 6 2022.