[1]
T. T. Mai, Đại H. L. Nguyễn, T. M. T. Trần, và C. C. Phan, “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẮT THUỐC THÌ MUỘN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI”, vjrnm, số p.h 39, tr 11-22, tháng 6 2022.