[1]
Trần T. Q., H. C. Trịnh, V. K. Lê, và Đăng L. Vũ, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY ĐỂ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP PARTO”, vjrnm, số p.h 39, tr 61-67, tháng 6 2022.