[1]
H. L. Dương, T. H. Nguyễn, C. T. Nguyễn, và M. T. Phạm, “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN TUYỆT ĐỐI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ NANG TUYẾN VÚ LÀNH TÍNH”, vjrnm, số p.h 39, tr 76-80, tháng 6 2022.