[1]
Trần . Đức H., Phạm . M. T., Vũ . Đăng L., và Trịnh . H. C., “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NÚT MẠCH NGOÀI GAN CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, vjrnm, số p.h 39, tr 87-96, tháng 6 2022.