[1]
P. B. Q. Nguyễn, Q. T. Nguyễn, và Đắc H. Ân Nguyễn, “CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT”, vjrnm, số p.h 47, tr 71-82, tháng 6 2022.