[1]
N. C. Nguyễn, P. H. . Cảnh, T. N. . Khánh Chi, T. Q. . Tính, Đoàn T. . Lưu, và L. T. . Linh, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NÚT TẮC ỐNG NGỰC ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG RÒ DƯỠNG CHẤP SAU MỔ UNG THƯ TUYẾN GIÁP”, vjrnm, số p.h 45, tr 4-10, tháng 1 2022.