[1]
T. Nguyễn Quang và T. B. Trần, “Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng”, vjrnm, số p.h 50, tr 4-13, tháng 3 2023.