[1]
T. L. Nguyễn, V. K. Võ, T. P. Trần, và T. N. Huỳnh Nguyễn, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN KẾT QUẢ XẠ HÌNH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIB – IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020 – 2021”, vjrnm, số p.h 50, tr 46-51, tháng 3 2023.