[1]
T. P. Nguyễn, . H. S. Mai, T. N. Nguyễn, D. H. . Lê, T. T. N. Nguyễn, và . N. H. Lê, “Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ thyroglobulin, thời gian nhân đôi thyroglobulin với tổn thương tái phát, di căn trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I”, vjrnm, số p.h 50, tr 61-69, tháng 3 2023.