[1]
. P. D. . Khiêm, N. V. . Minh, và . N. T. . Bình, “ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA XẠ HÌNH XƯƠNG BA PHA VỚI MÁY SPECT/CT TRONG THEO DÕI BỆNH NHÂN SAU THAY KHỚP NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG”, vjrnm, số p.h 45, tr 38-46, tháng 1 2022.