[1]
Đăng T. Hoàn, . H. Đức Phạm, và T. T. Đinh, “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC ”, vjrnm, số p.h 50, tr 23-28, tháng 3 2023.