[1]
V. N. Nguyễn, T. C. T. Nguyễn, và V. S. Trần, “TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc”, vjrnm, số p.h 50, tr 52-60, tháng 3 2023.