[1]
P. Thị Lan Phương, H. Gia Du, và P. . Minh Thông, “Vai trò của X-quang thường quy trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng ”, vjrnm, số p.h 50, tr 29-36, tháng 3 2023.