[1]
M. tuyên Duong, . H. H. Nguyễn, và T. L. Bùi, “Đánh giá đặc điểm hình ảnh siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị. ”, vjrnm, số p.h 50, tr 37-45, tháng 3 2023.