[1]
M. tuyên Duong, . H. H. Nguyễn, và . Q. L. Hoàng, “ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH DI CĂN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA”, vjrnm, số p.h 50, tr 70-78, tháng 3 2023.