[1]
M. H. Nguyễn và P. B. Q. Nguyễn, “GIÁ TRỊ KẾT HỢP CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI SÓNG BIẾN DẠNG VÀ CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ ”, vjrnm, số p.h 51, tr 26-32, tháng 6 2023.