[1]
T. N. Lâm, T. P. T. Dương, và T. H. Phạm, “KHẢO SÁT VỊ TRÍ LỖ THÔNG XOANG BƯỚM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH ”, vjrnm, số p.h 51, tr 54-61, tháng 6 2023.