[1]
. V. H. Nguyễn và V. T. La, “SARCOMA MẠCH MÁU NGUYÊN PHÁT TẠI GAN: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG ”, vjrnm, số p.h 51, tr 70-77, tháng 6 2023.