[1]
V. T. Nguyễn, V. T. Chu, và V. T. Phạm, “NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”, vjrnm, số p.h 54, tr 40-45, tháng 3 2024.